போஸ்டர் – தாங்கள் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாங்கள் கிளை சார்பாக 22:10:2015
அன்று முஹர்ரம் என்ற பெயரில் மூடப்பழக்கம் 50 போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது.