போஸ்டர் – சிவகங்கை நகர் கிளை

சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை நகர் கிளை சார்பில் பொதுக்கூட்டத்திற்கு 1000 போஸ்டர் அடித்து ஒட்டப்பட்டது.