“போர்வை, பாய், 5கிலோ அரிசி” நிவாரண உதவி – நெய்வேலி