போரூர் கிளை தஃவா

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 25.09.2013 அன்று இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது…….