பொறையார் கிளை-தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

நாகை வடக்கு  மாவட்டம் பொறையார் கிளை
சார்பாக கடந்த 13.9.14 தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது…………………….