பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் –  சபஹியா கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம்  சபஹியா கிளை சார்பாக கடந்த 31-07-2015 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.செய்யதலி அவர்கள் “பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………………