பொறுப்புகள் ஒர் அமானிதம் – ஹவல்லி கிளை வாராந்திர சொற்பொழிவு

குவைத் மண்டலம் ஹவல்லி கிளை சார்பாக கடந்த 30-05-2014 அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.நியாஸ் அவர்கள் “பொறுப்புகள் ஒர் அமானிதம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………..