பொது நூலகத்திற்கு நூல்கள் – கமுதி கிளை

kamuthi 2ராமநாதபுரம் மாவட்டம கமுதி கிளையில் கடந்த 9-5-2013 அன்று பொது நூலகத்திற்கு ரூபாய் ஆயிரம் மதிப்பில் திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் மற்றும் நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.