பொதுக்கூட்டம் – குளித்தலை கிளை

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை கிளை சார்பாக 25-10-2015 
அன்று பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.