பொதுக்கூட்டம் அறிவிப்பு  பேனர்-மாதவலாயம் கிளை

குமாரி மாவட்டம் மாதவலாயம் கிளையின் சார்பாக கடந்த 17/09/14 அன்று பொதுக்கூட்டம் குறித்து அறிவிப்பு  பேனர் வைக்கப்பட்டது……