பொதுக்குழு – Ms நகர் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் Ms நகர் கிளை சார்பாக 25-10-2015 அன்று மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் பொதுக்குழு நடைபெற்றது. இதில் கீழ்கண்ட நிர்வாகிகள் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
நிர்வாகிகள் விபரம் :
தலைவர்                         :  ராஜா முஹம்மது  9597899926
செயலாளர்                    :  சாதிக் பாட்ஷா         9566784878
பொருளாளர்                  :  அர்ஷத்                        7871444888
துணைத்தலைவர்       :  இலியாஸ்               9787539684
துணைச்செயலாளர்   :  அல்தாஃப்                 9677888875