பொட்டல்புதுர்கிளை – வால்போஸ்டர்

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் பொட்டல்புதுர்கிளை சார்பாக 22/9/2015 அன்று 30/40 யில் “நபி வழியில் ஹஜ் பெருநாள் திடலில் தொழுகை “அழைப்பு 30/40 சைஸ்மல்டிகலர் வால்போஸ்டர் 100 பொட்டல்புதுர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஒட்டப்பட்டது.