பேனர் – மேலப்பாளையம் மஸ்ஜிதுர் ரஹ்மான் கிளை

நெல்லை மாவட்டம் மேலப்பாளையம் மஸ்ஜிதுர் ரஹ்மான் கிளை சார்பாக 10-09-2015 அன்று வைக்கப்பட்ட பேனர்.