பேனர் – மேலப்பாளையம் கிளை

நெல்லை மாவடடம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக
02-10-2015 அன்று பஜார் திடலில் ஷிர்க் ஒழிப்பு பேனர் கட்டப்பட்டது.