பேனர் – செங்கம் கிளை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் கிளை சார்பாக
06-10-2015 அன்று புத்தக கண்காட்சியில் புகை,மது வரதட்சனை சம்பந்தமாக பேனர் வைக்கப்பட்டது.