பேட்டை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளையில் கடந்த 24-3-2012 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.