பேட்டை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

நெல்லை பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று  தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது சரிப் அவர்கள் மற்றும் சகோ.முஹம்மது ஜஹான்,சகோ.பீர் மைதீன் ஆகியோர் “குர்பானின் நோக்கம் மற்றும் பின்னணி,சிறப்பு ” குறித்து உரையாற்றினார்கள்……………