பேட்டை கிளை தஃவா

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளையில் கடந்த 4-2-2012  அன்று ஷிர்கி்ற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு கழற்ற எரியப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 10-2-2012 அன்று பிறசமய சகோதரர்களிடம் இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது.