பேட்டை கிளை தஃவா

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 19-05-2013 அன்று குர்ஆன் வசனங்கள் அடங்கிய NO PARKING போர்டுகள் வைக்கப்பட்டு தஃவா செய்யப்பட்டது………