பேட்டை கிளை தஃவா

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 19-2-2012 அனறு தஃவா நடைபெற்றது.