பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு – சோனாப்பூர்

அல்லாஹ்வின் கிருபையால் தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபை மண்டலம் சோனாப்பூர் ‘பலுதியா கேம்ப்பில்’ கடந்த 19.02.2012 அன்று புதிய தாயிக்களை உருவாக்கும் விதமாக ‘பேச்சுப் பயிற்சி’ வகுப்பு நடைப்பெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!