பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு – குவைத்

குவைத் மண்டல மர்கஸ்ஸில் கடந்த 08-11-2013 அன்று பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர்கள் பல தலைப்புகளில் உரையாற்றினார்கள்……