”பேச்சுப் பயற்சி” சோனாப்பூர் பல்தியா கேம்ப்

துபை TNTJ சோனாப்பூர் கிளை பல்தியா கேம்பில் 17.04.2012 அன்று ”பேச்சுப் பயற்சி” கிளை தலைவர் சகோ.ஷேக் தாவூத் தலைமையில் நடைப்பெற்றது.

இதில் கிளை செயலாளர் சகோ.முஹையத்தீன் அவர்கள் பயிற்சி அளித்தார்கள். இதில் சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!