பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு – முத்துப்பேட்டை கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன் சார்பாக கடந்த 09-10-2013 அன்று மானவர்களுக்கான பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது……….