பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு – மங்கலம் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. 
இதில் சகோ.இத்ரீஸ் அவர்கள் ”இறுதி பேருரை” என்ற தலைப்பிலும் சகோ.பிலால் அவர்கள் ”குர்பானியின் சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பிலும் சகோ.கைஸர் அவர்கள் ”தொழுகை” என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினார்கள்…………..