பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு – உடுமலை கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை  சார்பாக கடந்த 18-08-2013 அன்று பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சேக்பரீத் அவர்கள் பேச்சுப் பயிற்சி அளித்தார்கள்………