பேச்சாளர் பயிற்சி முகாம் – குவைத்

குவைத் மண்டலம் சார்பாக கடந்த 10-05-2013 அன்று பேச்சாளர் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.