பேச்சாளர்கள் பயிற்ச்சி வகுப்பு – செவ்வாய்பேட்டை கிளை

சேலம் மாவட்டம் செவ்வாய்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று பேச்சாளர்கள் பயிற்ச்சி வகுப்பு நடைபெற்றது…………..