பேச்சளர் பயிற்சி வகுப்பு – பேகம்பூர் கிளை

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பேகம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-05-2014 அன்று முதல் பேச்சளர் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்று வருகிறது…………………..