“”பொறுமைக்கு பரிசு சுவர்க்கம்”.ஹதீஸ் விளக்கம்.சுப்ஹு தொழுகைக்கு பிறகு.” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – நெல்லிக்குப்பம்.