பெற்றோர்களை பேணுவோம் – பிபி குளம் சிறுவர்கள் பயான்

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளையில் கடந்த 3-2-2012 அன்று பெற்றோர்களை பேணுவோம் என்ற தலைப்பில் சிறுவர்கள் பயான் நடைபெற்றது.