பெற்றோர்களின் கவனத்திற்கு – தரமணி நோட்டிஸ் விநியோகம்

தென் சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளையில் கடந்த 29-2-2012 அன்று பெற்றோர்களின் கவனத்திற்கு என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.