பெறுந்துரை கிளை பெண்கள் பயான்

ஈரோடு மாவட்டம் பெறுந்துரை கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இம்ரான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………..