பெரும்பாவங்கள் – வேலூர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளையில் கடந்த 6-4-2012 அன்று பெரும்பாவங்கள் என்ற தலைப்பில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் குல்சார் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.