பெருநாள் தொழுகை – வின் மைசூரு கிளை

கர்நாடக மண்டல வின் மைசூரு கிளை சார்பாக நபி வழிப்படி ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை காலை 7:30 மணிக்கு நடைபெற்றது. இதில் சகோ முஸ்தாக் அலி  அவர்கள பெருநாள் உரை ஆற்றினார்.