பெருநாள் தொழுகை – பெருங்குடி கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பெருங்குடி கிளை சார்பாக
24-09-2015 அன்று  ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது.