பெருநாள் தொழுகை திடல் – வள்ளலார் நகர் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் வள்ளலார் நகர் கிளை சார்பாக 24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது.