பெருநாள் தொழுகை – செம்மஞ்சேரி கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செம்மஞ்சேரி கிளை சார்பாக
24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது.