பெருநாள் தொழுகை – கம்பூர் கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் கம்பூர் கிளை சார்பாக சார்பாக
24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை சிறப்பாக நடைபெற்றது.