பெருநாள் தொழுகை – அச்சரபாக்கம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் அச்சரபாக்கம் கிளை சார்பாக
24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது.