பெருநாள் திடல் தொழுகை – பாலவாக்கம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பாலவாக்கம் கிளை சார்பாக
24.09.2015 அன்று காலை 7.00 மணிக்கு, பாலவாக்கம் பச்சையப்பன் தெருவில் உள்ள இக்ரா பள்ளிக்கூட விளையாட்டுத் திடலில், ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை நடைபெற்றது.