பெருநாள் திடல் தொழுகை – தூத்துக்குடி கிளை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை சார்பாக
24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை
நடைபெற்றது.