பெருநாள் திடல் தொழுகை – கொல்லாபுரம் கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் கொல்லாபுரம் கிளை சார்பாக
24-09-2015 அன்று நடத்தப்பட்ட “ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை” மர்கஸ் திடலில் நடைபெற்றது.