பெருநாள் திடல் தொழுகை – கொங்கராய குறிச்சி கிளை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கொங்கராய குறிச்சி கிளை சார்பாக
24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை
நடைபெற்றது.