பெருநாள் திடல் தொழுகை – காஞ்சிபுரம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பாக 24/09/2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.