பெருநாள் திடல் தொழுகை – காரமடை கிளை

கோவை வடக்கு மாவட்டம் காரமடை கிளை சார்பாக 
24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை
நடைபெற்றது.