பெருநாள் திடல் தொழுகை – உடன்குடி கிளை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் உடன்குடி கிளை சார்பாக 24-09-2015
அன்று ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை நடைபெற்றது.