பெரியகடைவீதி கிளை தஃவா

திருப்பூர் மாவட்டம் பெரியகடைவீதி கிளை சார்பாக கடந்த 31-07-2013 அன்று ”லைலத்துல் கத்ர் 27ஆம் இரவில் மட்டுமா?” என்ற தலைப்பில்  போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…