பெரம்பூர் கிளை பெண்கள் பயான்

வட சென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 
 31-08-2013 பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.