பெண்ணாடம் கிளை தஃவா

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-05-2014 அன்று இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது……………